Velkommen til

Bornholmske Samlere

Byttemøde i salen på Centralbiblioteket