Bornholmske Samlere er en forening, som henvender sig til, som navnet antyder, samlere på Bornholm.


Og vel at bemærke samlere af alt mellem himmel og jord. Der er f.eks. samlere af kuglepenne, nøgleringe, teknobiler, folkevogne, receptkuverter, servietter, elefanter, Pip (Tweety-bird), æslet fra Peter Plys, tigre, kinesiske ting, svaner, Disney's ænder og mus, flødelåg (foliedækslerne fra engangsfløder), grammofonplader, miniatureflasker, stenalderting, dukkehuse, sjovt sølvtøj, påklædningsdukker, sjove kander, militærmærker, katte, bornholms bryggerihistorie, æggebægre, gammelt legetøj, tændstikæsker og tændstikæskeholdere, Zippo-lightere, tinsoldater, kongefamilien, dråbefangere, duer, gamle radioer, hollandsk keramik, autografer, patentpropper, go-cards, gammelt keramik fra Søholm, gamle nipsting, gamle nisser, Christel-tegninger, knapper, postkort og Gjøl-trolde.

Den enkelte samler kan selvfølgelig godt samle på flere ting, og der er også flere samlere, som samler på det samme.


Medlemmerne mødes til byttemøde 4 gange årligt. En mandag, en tirsdag, en onsdag og en torsdag, i februar, maj, august og november, så har alle mulighed for at komme en eller flere gange i løbet af et år.

I november 2007 fejrede foreningen sit 10 års jubilæum. Dette blev markeret med en udstilling efterfulgt af fællesspisning for foreningens medlemmer.

Medlemmerne mødes til byttemøde 4 gange årligt. En mandag, en tirsdag, en onsdag og en torsdag, i februar, maj, august og november, så har alle mulighed for at komme en eller flere gange i løbet af et år. Der er altid kaffe/te på kanden, og måske et stykke kage til, og så selvfølgelig masser af socialt samværd. Og så er der udstillingerne. Typisk om foråret sammen med Erindringscenter Bornholm og en selvstændig udstilling om efteråret, hvor medlemmerne også har mulighed for at sælge ud af deres overskud. Se datoer på byttemøder og udstillinger her.

Foreningens vedtægter

§ 1.  Formålet med foreningen er, at skabe/udbygge kendskabet til den enkelte samlers samlerområde samt forøge samlerens muligheder for tilgang af nyt samlermateriel.

 

§ 2.Som medlem af foreningen kan optages alle samlere med tilknytning til Bornholm.

 

§ 3.Foreningen afholder møder 1 gang i hvert kvartal. Formanden arrangerer og formidler tid og sted.

 

§ 4.Foreningen afholder generalforsamling på årets første møde.

 

stk. 2.På generalforsamlingen vælges på lige år ny kasserer, og på ulige år ny formand. Såfremt de allerede siddende ønsker genvalg, er dette tilladt.

 

stk. 3.Generalforsamlingen fastsætter foreningens kontingent.

 

§ 5.Foreningens kontingent er fastsat til kr. 50.- for enkeltmedlemmer og kr. 60.- for familier.

 

stk. 2.Kontingent for efterfølgende år skal være betalt pr. 31/12.

 

§ 6.Såfremt foreningen opløses, fordeles foreningens midler mellem de i foreningen værende medlemmer.

 

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 12. november 1997.

 

 

 

Formand:Kim Hansen

41 50 32 05

Mail: kimrshansen@gmail.com

 

Kasserer:Bjarne Borggaard

Styrmandsstræde 16, 3700 Rønne

51 15 90 19

Betal dit kontingent

Det er ikke dyrt at være medlem af Bornholmske Samlere. 


Kontingentet er på kr. 50,- pr. næse, og hvis hele hustanden skal være med, så koster det kr. 60,-. 


For de penge, så får man mulighed for at deltage i 4 byttemøder årligt. 


Man får 4 små blade fra foreningen, men referater fra udstillinger, datoer for byttemøder og udstillinger og lidt løst og fast om stort og småt.


På byttemøderne er der altid kaffe/te, og måske et stykke kage, hvis der er en der har bagt (og det er der oftest).


Vil man betale kontingent, så er der flere muligheder:


Mød op til et byttemøde, gerne det første, hvor foreningens generalforsamling bliver afholdt, og betal direkte til kassereren.


Eller betal til kassereren eller formanden, hvis du møder en af dem på f.eks. et loppemarked, kræmmermarked,eller bare på gaden i byen.


Vi har opsagt vores konto i banken, for at spare et gebyr på kr. 1.000,00, hvilket svarer til de første 20 medlemmers kontingent.